മലയാള ചിത്രകലാക്കാരന്റെ കെ ജി ജോർജിന്റെ ചിത്രം വരയും വായനയും

മലയാള ചിത്രകലാക്കാരന്റെ കെ ജി ജോർജിന്റെ ചിത്രം വരയും വായനയും

കെ. ജി. ജോർജിനെക്കുറിച്ച് ഒരു വാർത്തയുടെ പ്രകാരം, സ്കൂൾക്കോളജുകളിൽ നിന്ന് വലിയ അംഗീകാരമായിരുന്നു ജോർജിന്റെ പ്രതിഷ്ഠ. ഇതൊരു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കലാസ്വാധീനമായിരുന്നു, സ്കൂൾകളിൽ എണ്ണച്ചായത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിനും അവന്റെ സഹകരണത്തിനും. ഗാന്ധിജി, എംജിആർ, പ്രേംനസീർ എന്നിവരുടെ ചിത്രങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂട്ടുകാരുകൾക്ക് വീട്ടിൽ എഴുതിയിരുന്നു. അവരത് അധ്യാപകരെയും സമുദായത്തിന്റെ വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്കും കാണിക്കുകയായിരുന്നു.

ചിത്രകാരനെന്ന നിലയിൽ വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്കെല്ലാം ജോർജിനോട് ഒരുതരം ആരാധനയായിരുന്നു. ഇന്നത്തെകാലത്ത്, അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിവുകളെപ്പോലെ ആരാധകർ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അവന്റെ സൗന്ദര്യബോധവും രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ചിത്രകലയ്ക്ക് വലിയ പങ്കുണ്ടായിരുന്നു. ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പഠിക്കുമ്പോഴും സുഹൃത്തുക്കളുടെ സിനിമയുടെ ടൈറ്റിലുകൾ എഴുതിയിരുന്നത് അദ്ദേഹമാണ്. ഹിന്ദി ചിത്രങ്ങൾക്ക് ടൈറ്റിൽ എഴുതി. സ്വപ്നാടനത്തിന്റെ ടൈറ്റിലും ജോർജിന്റെതുതന്നെ.

ചിത്രം വരയ്ക്കൊപ്പം വായനയിലും സജീവമായിരുന്നു. അയൽപക്കത്തെ വീടുകളിൽ വരുത്തിയിരുന്ന പുസ്തകങ്ങളും വാരികകളുമായിരുന്നു പ്രധാനമായി ആദ്യകാലത്ത് വായിച്ചത്. ചെറുകഥകളും ഡിറ്റക്ടീവുമൊക്കെ പലയിടത്തുനിന്നും സംഘടിപ്പിച്ചു വായിച്ചു. വായന പുതിയൊരു വഴിയിലേക്ക് തിരിയുന്നത് പിന്നീടാണ്. അതിൽ പീസ് കോപ്സ് എന്ന അമേരിക്കൻ സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തകർക്ക് വലിയ പങ്കുണ്ട്. ടൈം, സാറ്റർഡേ ഈവനിങ് പോസ്റ്റ്, ന്യൂസ് വീക്ക് തുടങ്ങിയ ലോകോത്തര വിദേശ വാർത്താ മാസികകളുമായുള്ള ജോർജിന്റെ ചങ്ങാത്തം തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോഴാണ്.

Hemant Singh