ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൽ ലാസിയോ ബയേണിനെ പിഎസ്.ജിക്ക് അട്ടിമറിച്ചു; വിജയം അംഗീകരിച്ചു

ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൽ ലാസിയോ ബയേണിനെ പിഎസ്.ജിക്ക് അട്ടിമറിച്ചു; വിജയം അംഗീകരിച്ചു

റോമ: ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൽ ബയേണിനെ അട്ടിമറിച്ച് ലാസിയോ വിജയിച്ചു. ബയേൻ മ്യൂണികിനെ എതിരിലാക്കി ഇറ്റാലിയൻ ക്ലബിനോട് ഒരുഗോൾ ലഭിച്ചു. ബയേൻ ലെവർകൂസന്റെ തോൽവിയും ബുണ്ടെസിന്റെ മത്സര നഷ്ടത്തിനും അന്ത്യം. ബ്രാഡ്‌ലി ബാർകോളയും എംബാപ്പെയും ഗോൾ നേടി. പി.എസ്.ജി റിയൽ സോസിഡാഡിനെ എതിരിലാക്കിയ രണ്ടു ഗോളിന് പുറമേ ലാസിയോ വിജയിച്ചു. ബയേണിന് തോൽവി വരുത്തിയത് ചന്ദ്രവാദികൾക്ക് അല്ലാഹുവിന്റെ രഹിമയുടെ വിലാപം. മഹാനടിയായ മത്സരത്തിൽ എതിരായി വിജയിച്ച ലാസിയോയുടെ സന്ദർശകർ അവസാന മിനിറ്റുകളിൽ ബയേണിനെ തിരിച്ചുമാറ്റി. ബുണ്ടെസ് ലീഗയിലെ അവസാന മത്സരത്തിൽ തോൽവിയും പത്തുപേരും കളിച്ചു. ഇറ്റാലിയൻ താരം ഇമ്മൊബിലെയും പെനാൽറ്റി നേടി. ബയേൻ തോൽവിയെത്തിച്ചു. റിയൽ സോസിഡാഡിനെ കീഴടക്കി. റിയൽ സോസിഡാഡിനെ എതിരിലാക്കിയ രണ്ടു ഗോളിന് പുറമേ ലാസിയോ വിജയിച്ചു. പിഎസ്‌ജിയുടെ ബുണ്ടെസ് ലീഗ കിരീടത്തിന്റെ കഥയും കളിയുടെ നാളുകളും അതുപയോഗിച്ച് രൂപംകൊണ്ടു നിരവധി അനുഭവങ്ങൾ നല്കിയതാണ്. ലാസിയോ ഒരു വലിയ വിജയത്തിനുശേഷം അവസാന മത്സരത്തിലെ അതിശക്തമായ സന്ദർശകരുടെ വി

Rohan Shah