സൗദിയിൽ ഒരാഴ്ചക്കിടെ 8933 കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജനിച്ചെന്ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം

 സൗദിയിൽ ഒരാഴ്ചക്കിടെ 8933 കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജനിച്ചെന്ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം

 
30
 

സൗദിയിൽ ഒരാഴ്ചക്കിടെ 8933 കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജനിച്ചെന്ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ഈ വർഷം ആഗസ്റ്റ് 23 മുതൽ 30 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ജനിച്ച കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കണക്കാണ് മന്ത്രാലയം ചൊവ്വാഴ്ച പുറത്തുവിട്ടത്. റിയാദ് മേഖലയിൽ മാത്രം 2286 കുട്ടികളുടെ ജനനം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

രാജ്യത്ത് ഈ കാലയളവിൽ കൂടുതൽ കുട്ടികൾ ജനിച്ച മേഖലയിൽ റിയാദാണ് ഒന്നാമത്. മക്ക മേഖലയിൽ 1804 ജനനങ്ങളും കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യയിൽ 868 ജനനങ്ങളുമാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. നജ്‌റാൻ മേഖലയിൽ 249, അസീർ മേഖലയിൽ 585, അൽഅഹ്സയിൽ 351, ഹഫ്ർ അൽ-ബാത്വിൻ 205, ഹാഇൽ മേഖലയിൽ 192, ജീസാൻ മേഖലയിൽ 466, തബൂഖ് മേഖലയിൽ 291, ബിഷയിൽ 124, വടക്കൻ അതിർത്തി മേഖലയിൽ 166, അൽ-ജൗഫിൽ 185, അൽ-ബഹ 109 എന്നിങ്ങനെയാണ് മറ്റു കണക്കുകൾ. മദീന മേഖലയിൽ 636 പ്രസവങ്ങൾ നടന്നു.

From around the web

Special News
Trending Videos