അജ്മാനിൽ മലയാളി വിദ്യാർഥിനി ന്യൂമോണിയ ബാധിച്ച് മരിച്ചു

 അജ്മാനിൽ മലയാളി വിദ്യാർഥിനി ന്യൂമോണിയ ബാധിച്ച് മരിച്ചു

 
43
 

അജ്മാനിൽ മലയാളി വിദ്യാർഥിനി ന്യൂമോണിയ ബാധിച്ച് മരിച്ചു.എറണാകുളം രാമമംഗലം കുടുബനാട്ട് സുഭാഷ് കർത്ത–അനിലാ സുഭാഷ് ദമ്പതികളുടെ മകൾ വേദിക (6)യാണ് മരിച്ചത്.

അജ്മാൻ ഇന്റർനാഷനൽ ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ കെജി 2 വിദ്യാർഥിനിയായിരുന്നു. അച്ഛൻ സുഭാഷ് കർത്ത ഷാർജ ഫ്രീസോണില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നു. അമ്മ അനില സുഭാഷ് അജ്മാൻ ഇന്റർനാഷനൽ ഇന്ത്യൻ സ്കൂളിൽ അധ്യാപികയാണ്. ശ്രീദേവ് സഹോദരനാണ്

From around the web

Special News
Trending Videos