ത്രിദിന സന്ദർശനത്തിനായി നേപ്പാൾ പ്രധാനമന്ത്രി ഷേർ ബഹദൂർ ദ്യൂബ ഇന്ത്യയിലേക്ക്

ത്രിദിന സന്ദർശനത്തിനായി നേപ്പാൾ പ്രധാനമന്ത്രി ഷേർ ബഹദൂർ ദ്യൂബ ഇന്ത്യയിലേക്ക്

 
38

ത്രിദിന സന്ദർശനത്തിനായി നേപ്പാൾ പ്രധാനമന്ത്രി ഷേർ ബഹദൂർ ദ്യൂബ ഏപ്രിൽ 1ന് ഇന്ത്യയിലെത്തും. ഏപ്രിൽ 2ന് അദ്ദേഹം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുമായി ചർച്ച നടത്തും. ഇന്ത്യ - നേപ്പാൾ നയതന്ത്രബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തുകയാണ് സന്ദർശനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം.

ഡൽഹിയിൽ ഔദ്യോഗിക ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം ദ്യൂബ വാരണാസിയിൽ സന്ദർശനം നടത്തും. 2021 ജൂലായിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയായതിന് ശേഷം ദ്യൂബ നടത്തുന്ന ആദ്യ ഉഭയകക്ഷി സന്ദർശനമാണിത്.

From around the web

Special News
Trending Videos