നോളജ് ഇക്കണോമി മിഷൻ തൊഴിൽ മേള 21 മുതൽ

നോളജ് ഇക്കണോമി മിഷൻ തൊഴിൽ മേള 21 മുതൽ

 
51

കേരള നോളജ് ഇക്കണോമി മിഷൻ (കെ.കെ.ഇ.എം) വെർച്യുൽ തൊഴിൽ മേളയുടെ ഒന്നാം സീസൺ ജനുവരി  21 മുതൽ 27 വരെ നടക്കും. ഓൺലൈനായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന മേളയിൽ പതിനായിരത്തിലധികം തൊഴിൽ അവസരങ്ങളാണുള്ളത്.

കേരള നോളഡ്ജ് ഇക്കളോമി മിഷന്റെ www.knowledgemission.kerala.gov.in ൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു ജോബ് ഫെയറിൽ പങ്കെടുക്കാം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വെബ്‌സൈറ്റിലൂടെ അറിയാം.

From around the web

Special News
Trending Videos