കരിപ്പൂര്‍ വിമാനത്താവളത്തില്‍ നിന്ന് 350 ഗ്രാം സ്വര്‍ണം കസ്റ്റംസ് പിടികൂടി

കരിപ്പൂര്‍ വിമാനത്താവളത്തില്‍ നിന്ന്  350 ഗ്രാം സ്വര്‍ണം കസ്റ്റംസ് പിടികൂടി

 
കരിപ്പൂര്‍ വിമാനത്താവളത്തില്‍ നിന്ന് 350 ഗ്രാം സ്വര്‍ണം കസ്റ്റംസ് പിടികൂടി
കരിപ്പൂര്‍ വിമാനത്താവളത്തില്‍ നിന്ന് 16 ലക്ഷം രൂപ വില വരുന്ന 350 ഗ്രാം സ്വര്‍ണം കസ്റ്റംസ് പിടികൂടി. ഞായറാഴ്ചയായിരുന്നു സംഭവം. ജിദ്ദയില്‍ നിന്നെത്തിയ യാത്രക്കാരനില്‍ നിന്നാണ് സ്വര്‍ണം പിടിച്ചെടുത്തത്. ഇലക്ട്രോണിക്‌സ് ഉപകരണത്തില്‍ ഒളിപ്പിച്ചു കടത്താനായിരുന്നു ശ്രമം.

From around the web

Special News
Trending Videos