സ്വർണക്കടത്ത് കേസിലെ അർജുൻ ആയങ്കിയുടെ കാറ് ഒളിപ്പിച്ച നിലയിൽ

 

സ്വർണക്കടത്ത് കേസിലെ അർജുൻ ആയങ്കിയുടെ കാറ് ഒളിപ്പിച്ച നിലയിൽ

 
പസരക.കത
 

സ്വർണക്കടത്ത് കേസിൽ കസ്റ്റംസ് തെരയുന്ന അർജുൻ ആയങ്കിയുടെ കാറ് ഒളിപ്പിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. കണ്ണൂര് അഴീക്കോട് പൂട്ടിയ കപ്പൽ പൊളി ശാലയിൽ നിന്നാണ് അർജുൻ ആയങ്കി സഞ്ചരിച്ചുവെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന കാറ് കണ്ടെത്തിയത്.

ഒളിവിലുള്ള അർജുന്റെ വീട്ടിൽ ഇന്നലെ കസ്റ്റംസ് പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു. ഇന്നലെ ഹാജരാകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് അർജുന് കസ്റ്റംസ് നോട്ടിസ് അയച്ചെങ്കിലും ഇതിന് ഉത്തരം നൽകിയിട്ടില്ല. അതേസമയം, അർജുൻ ആയങ്കി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ സംരക്ഷിക്കില്ലെന്ന് എംവി ജയരാജൻ ഇന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

From around the web

Special News
Trending Videos